cd /tmp
wget http://www.rfxn.com/downloads/maldetect-current.tar.gz
tar xfz maldetect-current.tar.gz
cd maldetect-*
./install.sh
edit /usr/local/maldetect/conf.maldet


Je li Vam ovaj odgovor pomogao? 0 Korisnici koji smatraju članak korisnim (4 Glasovi)