Yes, you can pay monthly, trimestral, semestral, annual or biannual.
Byla tato odpověď nápomocná? 8 Uživatelům pomohlo (40 Hlasů)